منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

استفاده از PKG-CONFIG در CMAKE


از این به بعد تصمیم دارم تا اونجا که امکان داشته باشه مواردی رو که در طول کار روزانه باهاشون برخورد دارم رو اینجا لاگ کنم شاید بعدا دوباره لازمم شد.


جدیدا بخاطر سیاست شرکت جدید مجبور شدم از eclipse به Jetbrains CLion سوییچ کنم و این یعنی استفاده از CMAKE بجای build system داخلی eclipse. یکی از مواردی که تو روز اول کار با `CLio بهش برخوردم لینک کردن library های خارجی به برنامه خودم بود. برای اینکار از pkg-config استفاده کردم و بعد از نصب library مورد نظر، موارد زیر رو باید به فایل CMakeList.txt خودمون اضافه کنیم.

find_package(PkgConfig REQUIRED)
pkg_check_modules(TITLE lib-name REQUIRED)

include_directories(${TITLE_INCLUDE_DIRS})
link_directories(${TITLE_LIBRARY_DIRS})
link_libraries(${TITLE_LIBRARIES})برچسب ها : ,