منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اسکریپت وارد کردن داده‌های نوع CSV به آرایه در PHP

اسکریپت زیر داده‌های نوع CSV را خوانده و به یک آرایه در PHP ذخیره سازی می‌کند     function read_csv_file($file) {     $file = fopen($file, \’r\’);     $csv = array();     while (($line = fgetcsv($file)) !== FALSE) {     $csv[] = $line;     }     fclose($file);     return $csv;     }برچسب ها :