منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اسکن آدرس های IP در شبکه با nmap

nmap ابزاری اپن سورس تحت سیستم عامل های شبه یونیکسی مانند لینوکس برای اسکنر امنیتی شبکه برای کشف سرور ها و کلاینت های (ماشین های) درون شبکه به کار می رود. nmap به منظور کشف ماشین های شبکه توسط پاسخ های ping، کشف پورت های باز و بسته ماشین محلی و ماشین های دیگر درون شبکه، پیدا کردن اطلاعات سیستم عامل راه دور و درون شبکه به کار گرفته می شود. به طور مثال می توان به منظور سیاست های امنیتی، برای پیدا کردن پورت های باز و بسته، ماشین محلی یا راه دور را اسکن کرد.

هذف از این مطلب اسکن شبکه و پیدا کردن ماشین ها توسط تعیین کردن محدوده ای از آدرس های IP است. ساده ترین شکل به صورت زیر است.

nmap IP_ADDRESS

به طور مثال دستور زیر شبکه را برای آدرس 192.16.1.4 پویش می کند. (در اینجا 192.168.1.4 آدرس ماشین محلی است)

nmap 192.168.1.4

nmap_ip_scan

شکل بالا نشان می دهد که ماشین 192.168.1.4 (در اینجا ماشین محلی) up بوده و 998 پورت بر روی آن بسته و دو پورت 22 و 111 باز است. شکل زیر در شبکه آدرس 192.168.1.2 را پویش می کند.

nmap_ip_scan0

در صورتی که آدرسی را در شبکه پویش کنید و سیستم خاموش باشد و یا اینکه از شبکه (سوییچ) قطع شده باشد و یا ping توسط فایروال بلاک شده باشد، آنگاه خطای زیر را نشان داده خواهد شد.

nmap_ip_scan1

می توان محدوده ای از آدرس ها را در شبکه پویش کرد. به طور مثال محدوه آدرس های 192.168.1.2 تا 192.168.100 را توسط دستور زیر پویش می کنیم.

nmap 192.168.1.2-100

 nmap_ip_scan2

 اما اگر بخواهید کل یک شبکه را پویش کنید، به طور مثال شبکه به آدرس 192.168.1.0 و Net Mask به آدرس 255.255.255.0 که معادل 24/ است، از دستور زیر استفاده کنید.

nmap 192.168.1.0/24

 nmap_ip_scan3

اما اگر می خواهید تنها اسکن بر اساس پاسخ های ping و به منظور پویش شبکه برای آگاهی از up بودن یک یا محدوده ای از سیستم ها (آدرس ها) را انجام دهید، از سوییچ sp- (یعنی Scan Ping) استفاده کنید.

nmap -sP 192.168.1.2

nmap_ip_scan4

همانطور که از شکل بالا پیدا است، با استفاده از سوییچ sP- بر خلاف دستور های پیشین دیگر پویش برای نمایش پورت ها دیگر انجام نمی شود. همچنین می توانید این سوییچ را برای محدوده از آدرس ها و یا کل شبکه انجام دهید.

nmap -sP 192.168.1.2-100

nmap -sP 192.168.1.0/24

nmap_ip_scan5برچسب ها : , , , , , , , ,