منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اسکوئید ناشناس

در این نوشته قصد داریم تا روش ناشناس کردن اسکوئید را بنویسیم ، یعنی کاری کنیم که موقع اسکن شدن توسط سایت ها و پروکسی اسکن ها هویت اسکوئید ما مخفی بماند برای این کار به صورت زیر عمل می کنم (روش ها بر روی دبیان تست شده است)
قبل از هر کاری با دستور زیر سرویس اسکوئید را متوقف می کنیم 
$ service squid stop
بعد نخسه اسکوئید را با دستور زیر مشخص می کنیم 
$ squid -v
حالا با توجه به نخسه اسکوئید یکی از دو حالت زیر پیش روی ماست :


۱- در حالت اول نسخه اسکوئید ما ۲.۷ یا همان ۲ می باشد
$ nano /etc/squid/squid.conf
و خطوط زیر را در آن وارد کرده و ذخیره می کنیم 
via off
forwarded_for off
header_access From deny all
header_access Server deny all
header_access Link deny all
header_access Cache-Control deny all
header_access Proxy-Connection deny all
header_access X-Cache deny all
header_access X-Cache-Lookup deny all
header_access Via deny all
header_access X-Forwarded-For deny all
header_access Pragma deny all
header_access Keep-Alive deny all
۲- در حالت دوم نخسه اسکوئید ما ۳.۲ یا همون ۳ می باشد 
$ nano /etc/squid3/squid.conf
و خطوط زیر را در آن وارد کرده و ذخیره می کنیم 
via off
forwarded_for off
request_header_access From deny all
request_header_access Server deny all
request_header_access Link deny all
request_header_access Cache-Control deny all
request_header_access Proxy-Connection deny all
request_header_access X-Cache deny all
request_header_access X-Cache-Lookup deny all
request_header_access Via deny all
request_header_access X-Forwarded-For deny all
request_header_access Pragma deny all
request_header_access Keep-Alive deny all
سپس برای یافتن مشکلات احتمالی دستور زیر را اجرا می کنیم 
$ squid -k check
اگر مشکلی نبود با دستور زیر سرویس اسکوئید را اجرا می کنیم 
$ service squid start
برای اطمینان از این که اسکوئید شما ناشناس است یا نه به این صفحه مراجعه کنید شما باید یک خروجی همانند تصویر زیر داشته باشید 

برچسب ها : ,