منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اشتراک گذاری فایل بدون گریه و خونریزی!

شاید شما هم در لینوکس برای ارسال و به اشتراک گذاری فایل به مشکل خورده باشید، اما دیگه مشکل تمام شده با نرم افزار dukto که برای اکثر پلتفرم ها ارائه شده. اینم آدرس سایتش :)

http://www.msec.it/blog/