منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اضافه کردن تاریخ به دستور history

با سلام خدمت دوستان گرامی

خیلی وقت ها پیش میاد که کنار دستور history میخواهیم بدونیم که مثلا دستور 900 ام کی و چه زمانی اجرا شده . به صورت پیشفرض این امکان وجود نداره و خروجی دستور history فقط دستورات اجرا شده و شماره آنهاست . برای اینکار باید بریم سراغ متغیر های محلی …

timestamp_logo

خوب توی bash ورژن 3 به بعد یه متغیر محلی تحت عنوان HISTTIMEFORMAT هست که با تنظیم این متغیر میتونیم تغییرات رو ببینیم ، ابتدا توی ترمینال خودتون دستور history رو بزنید ، خروجی :

root@oslearn :~# history | tail -3
  53 nano /etc/fstab
  54 umount /mnt/NAS
  55 mount /mnt/NAS

حالا دستور زیر رو وارد کنید :

root@oslearn :~# export HISTTIMEFORMAT="%F %T "

خوب دوباره از دستور history استفاده کنید و نتیجه رو ببینید :

53 2016-03-02 08:27:38 nano /etc/fstab
  54 2016-03-02 08:27:38 umount /mnt/NAS
  55 2016-03-02 08:27:38 mount /mnt/NAS

فرمت زمان رو هم میتونید تغییر بدید برای راهنمایی بیشتر از دستور زیر استفاده کنید :

man date

برای اینکه متغیر همیشه ثابت بمونه هم باید فایل .bashrc رو ویرایش کنید به شکل زیر :

root@oslearn:~# vi .bashrc
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.

# Note: PS1 and umask are already set in /etc/profile. You should not
# need this unless you want different defaults for root.
# PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}h:w$ '
# umask 022

# You may uncomment the following lines if you want `ls' to be colorized:
# export LS_OPTIONS='--color=auto'
# eval "`dircolors`"
# alias ls='ls $LS_OPTIONS'
# alias ll='ls $LS_OPTIONS -l'
# alias l='ls $LS_OPTIONS -lA'
#
# Some more alias to avoid making mistakes:
# alias rm='rm -i'
# alias cp='cp -i'
# alias mv='mv -i'
export HISTTIMEFORMAT=”%F %T “

امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه .

پیروز باشید .

نویسنده : محمد ورمزیار (N3td3v!l)

منبع : او اس لرن دات آی آر ( www.oslearn.ir )

از این مطلب راضی هستید ؟ می خواهید به سایت کمک کنید ؟ رضایت خودتون رو با دونیت به ما اعلام کنید . برای دونیت روی خرید کلیک کنید . با تشکربرچسب ها : ,