منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اضافه کردن firefox به منوی gnome-shell

من همیشه یه چیزایی مثل firefox و thunderbird را آخرین نسخه اش را می گیرم و می زارم روی سیستمم. مشکلی که بود اینه که این نرم افزارهایی که فقط کپی می کنی و از طریق فایل deb نصبشون نمی کنی توی لیست application ها نمی یاد و نمی شه جستجوشون کرد.

اضافه کردنشون خیلی ساده است. فرض کنید می خواهیم برای firefox که من در شاخه usr/local/firefox/ ریختمش این کار را انجام بدیم. خوب کافیه یه فایل به نام firefox.desktop با محتویات زیر در شاخه usr/share/applications/ بسازید

root@debian:~# vim /usr/share/applicatios/firefox.desktop
[Desktop Entry]
Name=Firefox
GenericName=Web browser
Comment=Mozilla firefox
Icon=/usr/local/firefox/icons/mozicon128.png
Exec=/usr/local/firefox/firefox %u
Terminal=false
Type=Application
Categories=Network;WebBrowser;
StartupNotify=truبرچسب ها : , ,