منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اعلام روز تعطیلی به اشتباه توسط مایکروسافت در بریتانیا

در تقویم اوت‌لوک مایکروسافت و همچنین سرویس ویندوز لایو آن، روز ۲۸ می را در بریتانیا تعطیل اعلام کرده‌است، در صورتی که این تعطیلی یک هفته به تعویق افتاده‌است.

منبع اصلی خبر