منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اعلان زمان انتشار نسخه نهایی فدورا ۱۶

\"fedora\"

تیم توسعه فدورا زمان انتشار نسخه نهایی Fedora 16  را اعلان کردند.این نسخه که با نام Verne (ورن) است قرار است در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۱۱  معادل با سشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۰ منتشر شود.

با توجه به این تاریخ ،تعداد روزهای اندکی به انتشار نسخه نهایی فدورا ۱۶ مانده است.تیم توسعه فدورا از تمامی افرادی که در این راه زحمت کشیدند سپاسگذاری و قدردانی کرد.برای اطلاعات بیشتر به اینجا و برای دیدن لیست زمانبندی فدورا ۱۶ به اینجا مراجعه کنید.

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,