منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

افزایش سه برابری سرعت اینترنت با استفاده از پروتکل Remy

به گزارش گروه اخبار علمی ايرنا از پايگاه ساينتيفيك، اين برنامه رايانه‌ای جايگزين پروتكل TCP (سرنام Transmission Control Protocol ) است و Remy نام دارد.
وظيفه اصلی اين نرم‌افزار توليد اتوماتيك الگوريتم‌های پيچيده‌ای است كه سرعت اينترنت را افزايش می‌دهند.
الگوريتم‌های پروتكل TCP توسط انسان توليد می‌شود. اين پروتكل هسته اصلی سيستمی است كه ترافیک اينترنت را كنترل می‌كند و از ازدحام جلوگيری‌ می‌كند.
اين برنامه رايانه‌ای در آغاز كار چند سوال كليدی از كاربران می‌پرسد تا سرويس لازم را در اختيار آنان قرار دهد. به عنوان مثال، پهنای باند مناسب برای ویدئو كنفرانس در یک شركت تجاری بزرگ بايد خيلی زياد باشد ولی كاربري كه فقط ايميل‌های خود را چک می‌كند يا به صورت برخط ( آنلاين) اخبار را دنبال می‌كند، نياز به پهنای باند گسترده ندارد.
اين برنامه انعطاف‌پذير مطابق نياز كاربران سفارشی می‌شود و ميزان تاخير آن، ۴۰ درصد كمتر از پروتكل‌های موجود است.
اين برنامه رايانه‌ای هنوز در فضای مجازی اينترنت آزمايش نشده‌است.

منبع اصلی خبر