منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

افزایش ترافیک تور در ماه اوت

شبکه پیازی تور که برای مخفی کردن هویت افراد در اینترنت استفاده می‌شود، در ماه اوت اعلام کرده‌است که استفاده از این شبکه بیش از دو برابر افزایش یافته‌است.
درگاه متریک پروژه تور، نشان می‌دهد که در این ماه تعداد کاربران به بیش از ۱ میلیون ۲۰۰ هزار نفر رسیده‌است که نسبت به ماه گذشته بیش از ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
قطعا این را می‌توان تاثیر افشاگری اسنودن قلمداد کرد.

منبع اصلی خبر

Google+ Google+ Google+