منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

افزایش سرعت دانلود مدیر بسته های اوبونتو

همان طور که می دانید apt-get مدیر بسته های نرم افزاری اوبونتو و سایر دبیان بیسد ها ، مدیری توانمند است و تنها ایرادی که گاهی برای آن گرفته می شود سرعت کم آن در دانلود بسته های نرم افزاری است . امروز در این نوشته کوتاه قصد داریم که سرعت این مدیر بسته ای را با استفاده از ابزاری به نام apt-fast افزایش دهیم ، این ابزار تا جایی که من فهمیدیم از دو مدیر و تسریع کننده دانلود  axel و aria2c پشتیبانی می کند ، شما برای استفاده از این ابزار لازم خواهید داشتید یکی از آن دو را نصب کنید ، برای نصب موراد مذکور به صورت یک جا می توانید از دستور زیر استفاده کنید :

$ sudo apt-get install axel aria2
بعد از نصب دو بسته بالا ، مخزن نرم افزاری apt-fast را به لیست مخازن اوبونتو اضافه می کنیم  :
$ sudo add-apt-repository ppa:apt-fast/stable
با دستور زیر مخازن را به روز رسانی می کنیم :
$ sudo apt-get update 
نصب بسته نرم افزاری apt-fast
$ sudo apt-get install apt-fast 
موقع نصب بسته apt-fast ، سوالاتی در مورد این که از کدام مدیر دانلود کننده استفاده شود ویا سایر تنظیمات از شما سوال خواهد شد که بسته به نیاز خود می توانید آن ها را پاسخ دهید .

 اکنون که apt-fast را نصب کرده اید ،‌ می توانید از آن به جای apt-get استفاده کنید

برای بروز رسانی مخازن 
$ sudo apt-fast update
برای آپگرید بسته های نصب شده در سیستم 
$ sudo apt-fast upgrade
برای نصب بسته جدید 
$sudo apt-fast install pkg
برای آپگرید از نسخه قدیم اوبونتو به نخسه جدید 
$ sudo apt-fast dist-upgradeبرچسب ها : ,