منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

افزدون پروکسی به ایمکس

مدت زیادی نیست در پی خواندن مطالب زیبای شاهین عزیز در وبلاگ شاهینیسم  در مورد ایمکس و توانایی هاش در برآورده کردن نیاز های من ، به این ویرایشگر ، محیط توسعه (یا به نظر من یک سیستم عامل :-P ) روی آورده ام ، دیروز برای راه اندازی آیدنتیکا مُد در ایمکس نیاز شدیدی به استفاده از پروکسی داشتم برای همین دنبال راه حل گشتم و در نتیجه به خطوط زیر رسیدم
$ nano ~/.emacs
و افزدون خط زیر
(setenv “http_proxy” “http://PROXY_IP:PORT”)برچسب ها : , ,