منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

افزودن Album Cover به فایل mp3

امروز یه فایل از یوتیوب گرفتم و تبدیل به mp3ش کردم با این کد

 ffmpeg -i  فایل مورد نظر out.mp3

بعد برای اضافه کردن کاور آلبوم به فایل mp3 از دستور زیر

 lame --ti /path/to/file.jpg audio.mp3