منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

افزوده گردیدن زبان پارسی به کد منبع پایگاه رسمی جنتو

گسترش دهندگان سیستم عامل جنتو لینوکس هفته گذشته زبان پارسی را به عنوان یکی از زبان‌هائی که جنتو به آن برگردان می شود پذیرفتند. این خبر خوش تقدیم شما باد!

البته تا هنگام افزوده شدن آن به صفحات اینترنتی که برای کاربران عادی قابل دیدن بشود مقدار دیگری زمان لازم است. (چه کنم یک سیستم عامل و یک برگرداننده!) اما اکنون شما همزبان دوست داشتنی من در این سیستم عامل هم مستنداتی داری که تلاش می‌کنم بزودی برای شما قابل استفاده گردد.

مخزن فایل‌های این زبان در پایگاه رسمی لینوکس جنتو را می‌توانید در آدرس زیر بیابید:

http://sources.gentoo.org/cgi-bin/viewvc.cgi/gentoo/xml/htdocs/doc/fa/

اکنون هنوز برای کاربران عادی قابل استفاده نیست، اما برای هر دوست عزیزی که مایل به همکاری برای ادامه آن باشد، این آدرس نقطه مهمی است.

خاطر گرامتان باشد که اگر نظر زیبایتان را برایم به یادگار نگذارید، هرگز نخواهم دانست که این تلاش‌ها برای شما مفید هست یا نه! پیشا پیش سپاسگزارم!