منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

افزونه ایمیل دارید

افزونه Webmail Notifier می‌تواند به سرویس جیمیل متصل شده و در صورت دریافت ایمیل، به شما اطلاع دهد که ایمیل دارید و حتی یک خلاصه از آن را نمایش دهد.