منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

الانوار نسخه ۲۰۱۲ منتشر شد.

امکانات نرم افزار: متن قرآن افزودن ترجمه های مختلف قرآن افزودن تفسیر قرآن دانلود و نصب مستقیم ترجمه ها و تفاسیر وغیره از طریق برنامه مقایسه بین ترجمه ها مقایسه بین تفاسیر یادداشت گذاری ذیل هر آیه موضوع بندی آیات قرآن (بهمراه امکان موضوع بندی توسط کاربر) آیات تکرار شده آیات مرتبط از لحاظ موضوعی  [ Read More ]برچسب ها :