منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

امکانات جدید جیمیل: پاسخ هوشمند به ایمیل ها

امکانات جدید جیمیل: پاسخ هوشمند به ایمیل ها

nikkhah86

با افزایش تعداد ایمیل ها، و دسترسی سریعتر و وابستگی کمتر به تماس های تلفنی، ایمیل نسبت به دیگر روش های ارتباطی بیشتر استفاده می شود. این امر باعث زیاد شدن ایمیل ها و انباشته شدن آنها می شود. بسیار مشکل است اگر بخواهیم به همه ایمیل های موجود، پاسخ هایی متفاوت و طولانی بدهیم. برای رفع این مشکل، جیمیل، پاسخ هوشمند را برگزیده است.برچسب ها :