منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

انتخابات اعضای راهبران گروه مشهدلاگ

پیروی اطلاع‌رسانی انجام شده از طریق لیست‌پستی، انتخابات اعضای راهبران گروه مطابق اساسنامه‌ی گروه به نحو زیر برگزار گردیده و بدینوسیله از کلیه‌ی اعضای گروه مشهدلاگ دعوت می‌شود تا با ارسال آرای خود، حامی فعالیت‌های گروه بوده و ما را در پیشبرد اهداف گروه در راستای دفاع از فرهنگ نرم‌افزارهای آزاد، یاری دهند.

زمان و مدت انتخابات:
از ساعت ۰۰:۰۰ روز سه‌شنبه ۳۰ اردی‌بهشت ماه سال ۱۳۹۳ تا ساعت ۱۱:۵۹ روز جمعه ۲ خرداد ماه سال ۱۳۹۳.
 

چگونگی ارسال آرا:

- تمامی اعضای گروه می‌توانند در انتخابات شرکت و به کاندیداهای مورد نظرشان رای دهند.

 - هر یک از اعضای گروه امکان انتخاب ۵ نفر از کاندیداهای ذکر شده در فهرست کاندیداها را دارند.
- کلیه‌ی اعضای گروه می‌بایست پس از انتخاب، آرای خود را (فقط) در طول مدت انتخابات به آدرس ای‌میل bijanebrahimi@riseup.net و با موضوع «راهبران ۹۳» ارسال کنند.

- از ارسال هر گونه مطلب مرتبط و یا غیرمرتبط به ای‌میل مذکور خودداری نموده و فقط فهرست ۵ نفر کاندیدای مورد نظر خود را در متن ای‌میل قرار دهید.

- به ای‌میل‌هایی که خارج از زمان تعیین شده ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است در صورت تمدید زمان انتخابات، مراتب متعاقبا از طریق لیست‌پستی و وب‌سایت گروه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

لیست کاندیداها:

(به ترتیب حروف الفبا)

۱- آرش موسوی​

۲- رامین نجارباشی
۳- علی موسوی

۴- علیرضا حکم‌آبادی

۵- محمدامین جهانی

۶- محمدجواد بدیعی

۷- مهدی عطاییان

 

صیانت از آرا:

آرای ارسالی اعضا کاملا محفوظ مانده و  به هیچ وجه منتشر نخواهند شد. نتیجه‌ی کلی انتخابات در پایان زمان معین اعلام شده و در صورتی که هر یک از اعضا به نتیجه‌ی انتخابات اعتراض داشته باشند، یک نفر جهت بررسی آرا توسط اعضا انتخاب شده، آرا توسط وی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه‌ی کلی مجددا اعلام خواهد شد.

طبقه‌بندی: برچسب ها : , ,