منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

انتخابات و IT


خوب، بحث انتخابات، داغ و سوزان است، دیدم اگر مطلبی ننویسم، ناجوره...

این انتخابات، از برخی نظر ها جالب بود.
اولین انتخاباتی بود که تمامی کاندیدا ها، سایت رسمی داشتند.
کسانی که دسترسی به اینترنت داشتند، درصدشون نسبت به 4 سال قبل خیلی خیلی بیشتر شده بود.
هزینه های تبلیغاتی کاندیدا ها، در قسمت IT هم مشهود بود.

برخی کاندیدا ها هم انواع تبلیغات اینترنتی رو انجام دادند، از سایت رسمی و غیر رسمی گرفته، تا ارسال ایمیل spam(!) و ساخت انواع کارتون ها و کلیپ های فلش و ...

نظر سنجی های بسیاری هم در اینترنت دیده می شد. نظر سنجی هایی واقع در سایت های عمومی، سایت های کاندیدا ها، سایت های خصوصی، سایت های خبرگزاری ها و ... برخورد ایشون هم با جلوگیری از \"بمبارون رای\"! جالب بود و گاها خنده دار!!

به هر حال، جدا از نتیجه انتخابات و مفید یا مضر بودن اون برای صنعت IT، روند فکری مسئولین مملکت و توجه ایشون به اینترنت به عنوان مکانی برای تبلیغات، مکانی برای \"حضور\"، برای امثال من که در زمینه IT فعال هستند، جالب، مفید و قابل ستایش می باشد.

با آرزوی پاک نیت بودن رییس جمهور آینده...

\"Election
AFP/Behrouz Mehriبرچسب ها :