منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

انتخاب توزیع لینوکس مناسب

این ترم درس سیستم عامل را دارم . در این درس تا جایی که می دانم به الگوریتم ها ، نحوه ی کار کردن و تاریخچه ی سیستم عامل ها می پردازند.

هسته ی لینوکس دارای ساختار علمی و آکادمیک است و همین طور اوپن سورس است به همین دلیل در درس سیستم عامل دانشگاه ها بیشتر به لینوکس می پردازند. (البته این جمله تا حدودی بی معنی است چون بجز ویندوز هسته ی  تمام سیستم عامل های مختلف تقریبا لینوکس است).

قبلا با ابونتو و فدورا کمی کار کرده ام ولی خواستم یک نسخه را پیدا کنم که مناسب کارم باشه و پیچیده تر از چیزی که مد نظرم هست نباشه که در اینترنت به درخت تصمیم گیری زیر برای انتخاب توزیع مناسب رسیدم که جالب بود. اگر توصیه ای در  مورد انتخاب مناسب توزیع لینوکس دارید لطفا در کامنت ها بگویید.

برای دیدن تصویر در اندازه ی واقعی روی آن کلیک کنید.

choosing-a-linux-distro

Digg This  Reddit This  Stumble Now!  Buzz This  Vote on DZone  Share on Facebook  Bookmark this on Delicious  Kick It on DotNetKicks.com  Shout it  Share on LinkedIn  Bookmark this on Technorati  Post on Twitter  Google Buzz (aka. Google Reader)  برچسب ها : , ,