منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

انتشار نسخه پایدار ۲٫۶٫۱۰

پس از انتشار نسخه ۲٫۶٫۹ گیمپ یک باگ بسیار مهم پیدا شد . زمانی که کاربران در این نسخه از scrollbar در پنجره تنظیمات ابزار استفاده می کردند باعث از کار افتادن و خروج از گیمپ می شد.به همین د لیل توسعه دهندگان گیمپ نسخه پایدار و رفع اشکال شده ۲٫۶٫۱۰ را منتشر کردند . توصیه میشود که کاربرانی که از نسخه ۲٫۶٫۹ استفاده می کردند گیمپ خود را به ۲٫۶٫۱۰ ارتقا دهند.برچسب ها :