منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

انتشار نسخه ۴.۰ از گواهینامه Creative Commons

از متن اعلامیه CreativeCommons.org: «نسخه ۴.۰ گواهینامه کاملا برای دولت‌ها و منتشرکننده‌های اطلاعات بخش عمومی و سایر اطلاعات، مخصوصا موارد مقیم در اتحادیه اروپا مناسب است. اینها به دلیل گسترش حوزه گواهینامه است که حالا حقوق منحصر به فردی از پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در اروپا و سایر کشورها را پوشش میدهد. در کنار سایر امکانات، بهبود خوانایی و سازمان‌بندی و یک مکانیزم جدید که به کسانی که سهوا گواهینامه را نقض می‌کنند اجازه می‌دهد حقوق خود را بطور خودکار در صورت اصلاح مورد نقض باز پس بگیرند، بوده است.»

تغییرات گواهینامه CC 4.0 بطور مشخص‌تر در این صفحه منتشر شده است.

منبع اصلی خبر

Google+ Google+ Google+