منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

انتشار و دانلود Fedora 22 TC4

Fedoralogo

پس از انتشار نسخه ی آلفای فدورا ۲۲ و بر اساس برنامه ی زمانبندی انتشار fedora 22 نسخه ی بتای فدورا ۲۲ در تاریخ ۱۴-۰۴-۲۰۱۵ منتشر خواهد شد.

با این حال نسخه های کاندید آزمایشی انتشار (TC) و نسخه های انتشار آزمایشی (RC) از نسخه بتا منتشر خواهد شد که هم اکنون چهارمین نسخه ی آزمایشی کاندیدای انتشار فدورا ۲۲ بتا (Fedora 22 TC4) در دسترس می باشد.

فدورا ۲۲ شامل نسخه های مختلفی برای معماری های مختلف می باشد که جهت دانلود نسخه های مختلف Fedora 22 TC4 می توانید به لینک پایین مراجعه نمایید :

 

https://dl.fedoraproject.org/pub/alt/stage/22_Beta_TC4/برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,