منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

انتشار openSuSE 11.3 RC2

نسخه‌ی کاندیدای انتشار شماه ۲ اپن‌سوزه ۱۱.۳ منتشر شد. برای دیدن لیست «آزار دهنده‌ترین باگ‌ها» اینجا را ببینید.
توصیه می‌شود برای مشارکت در بهترشدن اپن‌سوزه، این نسخه را دانلود کنید و با گزارش اشکالات، در بهتر شدن آن سهمی داشته باشید.
برای دانلود این نسخه به اینجا بروید.برچسب ها : , , , , , , ,