منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

انتشار Skrooge 1.0.0

File manager شخصی مبتنی بر KDE: Skrooge به نسخه ی 1.0.0 به روز شده است. علاوه بر برطرف کردن باگ ها و افزایش کارآیی، تعدادی ویژگی جدید مثل دسته بندی عملیات و فرمت های گزارش جدید، در آن دیده می شود.