منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

انجمن و ویکی رسمی آرچ راه‌ اندازی شد !

توزیع آرچ لینوکس یکی از توزیع‌های خوب و پرطرفدار است،هر چند در ایران تعداد کسانی که از اوبونتو استفاده می‌کنند از کاربران آرچ بیشتر هستند و همین کمبود کاربر در آرچ باعث نبودن انجمن و ویکی رسمی و پراکندگی کاربران این توزیع شده است.البته به لطف آرش شمس و عیسی شراهی و دیگر دوستان در یک جامعه‌ی کوچک کاربری در تلگرام, ویکی و انجمن جدید آرچ و مشتقات آرچ مانند آنترگوس و مانجارو راه‌اندازی شد.

ویکی

انجمن

پروژه‌ی ترجمه‌ی ویکی آرچ :

ویکی آرچ لینوکس یکی از وسیع ترین ویکی‌های گنو/لینوکسی است و کاربران فارسی زبان فعال آرچ در تلگرام تصمیم گرفته‌اند این ویکی را به زبان پارسی ترجمه کنند که به کمک شما گنویی ها نیاز دارند, در صورت تمایل و آشنایی با زبان انگلیسی می‌توانید با ترجمه ویکی آرچ به دیگر کاربران و دنیای گنو/لینوکس کمک کنید. کافیست قسمتی از ویکی آرچ را برای ترجمه انتخاب کنید و در پست ( با ترجمه‌ی کدام صفحه‌ی ویکی به پیشبرد جامعه‌ی آرچ ایران کمک می‌کنید ؟ ) مطرح کنید تا به اسم شما کلید بخورد و کس دیگری آن را ویرایش یا دوباره ترجمه نکند.

با تشکربرچسب ها : ,