منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

انواع پراکسی سرور ها

پراکسی سرور مانند اسکویید ماشینی درون شبکه است که بطور مستقیم با سرور در ارتباط بوده و درخواست های کاربران برای دسترسی به وب را گرفته و اگر درخواست کاربر در پراکسی سرور موجود باشد، آنرا واکشی می کند و به کلاینت می دهد، در غیر اینصورت آنرا از اینترنت دریافت و یک کپی از آنرا ذخیره و به کلاینت پاسخ می دهد. سه نوع پراکسی سرور وجود دارد :

  • پراکسی سرور های معمول یا Regular Proxy/Cache
  • پراکسی سرور شفاف یا Transparent Proxy/Cache
  • پراکسی سرور معکوس یا Revers Proxy

Regular Server

پراکسی سرور های معمول همانی هستند که سرور بر روی یک پورت (3128) به درخواست های کاربران گوش می دهد. زمانی که یک کلاینت درخواست می دهد، درصورتی که صفحه ی وب در Cache موجود باشد آنرا به کلاینت ارسال می کند، در غیر اینصورت آنرا از اینترنت واکشی کردهف یک کپی از آنرا ذخیره و سپس به کلاینت نیز ارسال می کند. در این نوع پراکسی سرور نیاز به تنظیم کلاینت (مرورگر کلاینت) است.

Transparent Proxy

در این حالت بر خلاف حالت پیش، نیازی به تنظیم کلاینت (مرورگر کلاینت) نیست. در این حالت پراکسی سرور بر روی gateway مقیم بوده و درخواست رسیده (پورت های 80 و 443) را ازسوی کاربران دریافت می کند. در صورتی که درخواست کاربران خود Cache موجود باشد این درخواست ها را بصورت محلی پاسخ می دهد، در غیر اینصورت آنها را از اینترنت واکشی کرده، کپی از آن را در خودش ذخیره و سپس به درخواست کلاینت پاسخ می دهد. معنی Transparent یا شفاف اینکه کاربران از وجود پراکسی سرور بی خبر بوده و نمی داند که درخواست های آن به پراکسی سرور ارسال می شود. این نوع پراکسی در سازمان های بزرگ با تعداد زیاد کلاینت ها که تنظیم این تعداد کلاینت سخت است، مفید خواهد بود. این نوع پراکسی در ISP ها برای کاهش پهنای باند استفاده می شود.

Revers Proxy

اینگونه استفاده کاملا متفاوت دارند. این نوع بجای اینکه در کلاینت ها استفاده شوند در وب سرور ها مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع در وب سرور ها برای Cache کردن پاسخ های ثابت و استاتیک از سمت وب سرور به کلاینت های برای کاهش بار عملیاتی وب سرور مورد استفاده قرار می گیرد.