منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اوراکل 2023-09-25 07:05:01

کلاس Oracle.DataAccess.Client.OracleDependency در فضای‌نام Oracle.DataAccess.Client برای ثبت و مدیریت وابستگی‌های اطلاع‌رسانی در پایگاه داده Oracle استفاده می‌شود. این کلاس امکان ثبت وابستگی‌ها برای تغییراتی که در داده‌ها رخ می‌دهد را فراهم می‌کند تا برنامه به صورت آنی واکنش نشان دهد. برای استفاده از Oracle.DataAccess.Client.OracleDependency، معمولاً مراحل زیر را دنبال می‌کنید: 1. ایجاد یک نمونه از OracleConnection و برقراری اتصال به پایگاه داده: ```csharp