منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اولین انتشار ترجمه راهنمای نصب جنتو به پارسی

مدت نبودنم را مشغول ترجمه راهنمای رسمی جنتو به فارسی بودم. تمام توضیحات آن را در متن همراهش نوشته ام. اما هرچه بیشتر می خوانمش بیشتر متوجه می شوم که مطالب همین بلاگ کاملتر و باحالتر هستند ;)

این نسخه ائی برای ویرایش است و هنوز انتشار نیافته! و البته فقط بخش اول آن برگردان شده است! لطفا ایرادات خود را برایم به ارمغان بگذارید:


راهنمای نصب جنتو بروی معماری های x86