منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اولین شماره از مجله گیمپ منتشر شد

مجله گیمپ
طی چند روز گذشته مجله ای تحت عنوان «گیمپ» شروع به انتشار کرد و با استقبال بسیار خوبی هم رو به رو شد. بطوری که در 24 ساعت اول انتشار بیش از 10.000 بار دانلود شد!

میتونید این مجله رو از سایت رسمیش به رایگان دانلود کنید.
آدرس: http://gimpmagazine.org