منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اولین عکس های گلکسی ON5 و گلکسی ON7 منتشر شدند!

اولین عکس های گلکسی ON5 و گلکسی ON7 منتشر شدند!

ZOKAEE238

این گوشی های متوسط ظاهر زیبایی دارند !

اخیرا شرکت سامسونگ اعلام کرده است که در نظر دارد عضو جدیدی را وارد خانواده مشهور گلکسی سازد . طبق خبر های موجود ، این شرکت لیستی از اعضای جدید خانواده گلکسی را در سایت خود قرار داده است . گلکسی ON5 و گلکسی ON7 از جمله گوشی های هوشمندی هستند که قرار است وارد خانواده گلکسی شوند . این دو دستگاه در رنج متوسط قرار دارند .برچسب ها :