منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ایا می شود تریگر بر روی صف در اوراکل قرار داد

بله، در Oracle می‌توانید تریگر (trigger) را بر روی صف (queue) قرار دهید. با این روش، هرگاه یک پیام جدید به صف اضافه شود، تریگر فعال می‌شود و عملیات مورد نظر را انجام می‌دهد. برای قرار دادن تریگر بر روی صف در Oracle، شما می‌توانید از مجوزهای AQ (Advanced Queuing) و دستورات PL/SQL استفاده کنید. در زیر یک مثال ساده از چگونگی قرار دادن تریگر بر روی صف در Oracle آورده شده است: 1. ایجاد صف: ````sql BEGIN DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE( queue_table =>