منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ایجاد خودکار sql درج اطلاعات با استفاده از اطلاعات ارسالی

میدونم دیگه کمتر آدم حرفه ای هست که مستقیم SQL  میزنه و بیشتر از PDO و ezc , propel , doctrine استفاده میکنن اما توی جریانی، من مجبور شدم چند تا فرم ورود اطلاعات به یکی از کارهای ۳-۴ سال پیشم اضافه کنم که با SQL معمولی بود .

اما وقتی شما با یه فریم ورک کار کردی باشین دیگه گشادیتون میاد مثل سابق همه کارارو خودتون بکنید ! بنا بر این یه فانکشن نوشتم که خودش SQL Insert رو از روی موارد ارسالی از POST یا GET ایجاد کنه.

البته با این فرض که نام ستونهای جدول دیتابیستون با نام فیدلهای فرمتون یکیه!

این فانکشنو میتونید از pastebin بگیرید.برچسب ها :