منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ایجاد یک بانک‌ جدید و تنظیم EM

ممکن است در طول کار با بانک اطلاعاتی اوراکل نیاز به ایجاد یک مخزن یا همان DataBase جدید داشته باشید با استفاده از دستور ذیل می توانید اقدام به تولید یک بانک اطلاعاتی جدید نمایید.

DBCA

پس از وارد کردن این دستور یک پنجره برای شما باز خواهد شد و کمک می‌کند تا مراحل ایجاد یک بانک‌اطلاعاتی جدید را پیش بگیرید. برای حذف یک مخزن در بانک اطلاعاتی اوراکل می‌توانید از دستور زیر در محیط SQLPLUS استفاده نمایید.

DROP DATABASE;

برای مشاهده تاریخ تولید مخازن و یا همان بانک های اطلاعاتی می توانید از دستور زیر استفاده نمایید.

SELECT CREATED,NAME FROM V$DATABASE;

تنظیم محیط EM اوراکل برای بانک جدید

با ایجاد یک بانک اطلاعاتی جدید ممکن است نیاز به محیط مدیریت گرافیکی اوراکل یا همان EM برای بانک اطلاعاتی جدید داشته باشید. برای اینکار می‌توانید محیط EM متعلق به بانک اطلاعاتی قبل را حذف کرده سپس اقدام به ایجاد EM جدید برای بانک اطلاعاتی جدید نمایید. برای اینکار کافیست مراحل زیر را پیش بگیرید.

SET ORACLE_SID=LAST_DATABASE_NAME

EMCA -DECONFIG DBCONTROL DB

تا این مرحله تنظیمات مربوط به EM بانک اطلاعاتی قبلی حذف می‌گردد.

SET ORACLE_SID=NEW_DATABASE_NAME

EMCA -CONFIG DBCONTROL DB -REPOS RECREATE

EMCTL START DBCONSOLE

در این مراحل تنظیمات مربوط به EM بانک اطلاعاتی جدید انجام می‌گیرد.برچسب ها :