منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ایران و مهاجرت به گنو/لینوکس

چند روزی است که سایت های ایرانی پر شده از خبر مهاجرت دستگاه های دولتی ایران به گنو/لینوکس و هر کسی با توجه به دانسته های خود به تفسیر آن پرداخته است اما چیزی که در این تفسیرها و بررسی زیاد به چشم می خورد این است که تفسیر کنندگان به متن مصوبه هیچ دقتی نکرده اند، در مصوبه مذکور آمده است که دستگاه های دولتی شش ماه فرصت دارند تا طرح مهاجرت خود را آماده کنند و حال این که آماده کردن طرح مجاهرت چیزی است و اجرایی کردن آن چیزی دیگر، اما اکثر تفسیر کنندگان بدون توجه به آن گفته اند شش ماه مدت زمان خیلی کوتاهی برای مهاجرت است و عده ای هم مثال هایی آورده که فلان کشور فلان کرد و بهمان شد و خیلی حرف و حدیث دیگر و به قول خودمان بریدند و دوختند بدون این که اندازه گرفته باشند ! . چیزی که در این میان من را بسیار نارحت کرد این بود که حتی بچه های لینوکسی خودمان هم بسیار عجولانه و شتاب زده به مخالفت از طرح پرداختند، مخالفت که نمی توان گفت، همه نمی شود و نمی توان آوردند .
به هر حال من با کلیت طرح بسیار موافق هستم و امیدوارم که طرحی که آماده می شود بسیار جامع و سنجیده باشد و توسط اهل فن نوشته شود نه کسانی که فقط نویسندگان خوبی هستند، نوشتن هنر نیست، باید نوشته قابل اجرا باشد وگرنه به هیچ دردی نمی خورد.برچسب ها : ,