منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ایمیل موقت با tempmail

دیروز کمی فرصت شد تا روی یکی از کارهایی که دوست داشتم زمان بگذارم و بنویسمش.

سرویس ایمیل موقت با این تفاوت که ایمیل های ورودی رو در یک بازه دو ساعته براتون forward می کنه.
بیشتر موقع ثبت نام در سایت هایی که فقط یکبار گذرتون بهش افتاده یا موقع دانلود و … به کار میاد.

امیدوارم به درد بخوره

http://tempmail.irبرچسب ها : , ,