منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ایمیل ها به فیلترینگ می رسد/نمی رسد!

خیلی وقت پیش ایمیلی به فیلترینگ زدم برای باز کردن سایتی که به اشتباه فیلتر شده بود. خوشبختانه رسیدگی شد و آن سایت باز شد. اما از آن موقع به بعد هر موقع ایمیلی به فیلترینگ فرستادم نرسید و پیغام ناموفق بودن تحویل ایمیل، در جی میلم به نمایش درآمد. این وضعیت ادامه داشت تا [...]\"\"برچسب ها : , ,