منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

#اینفوـگرافی:توزیع اوبونتو