منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اینفوگرافیک : چه زبان برنامه نویسی را برای شروع انتخاب کنم؟

 

در اینترنت اینفوگرافیک زیر را دیدم که نشان می داد برای شروع باید چه زبان برنامه نویسی را انتخاب کرد ، همین طور مقایسه ی جالبی را بین زبان های برنامه نویسی و فیلم ارباب حلقه ها انجام داده بود. به همین دلیل  ترجمه اش کردم.

برای دیدن تصویر در اندازه ی واقعی بر روی تصویر کلید کنید.

which programming language

 

 

منبع :  http://carlcheo.com/startcoding

Digg This  Reddit This  Stumble Now!  Buzz This  Vote on DZone  Share on Facebook  Bookmark this on Delicious  Kick It on DotNetKicks.com  Shout it  Share on LinkedIn  Bookmark this on Technorati  Post on Twitter  Google Buzz (aka. Google Reader)  برچسب ها : ,