منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بازگشت به گذشته با Cool Retro Term

اگر از ظاهر محیط  ترمینال در لینوکس خسته شده اید وقت آن است دستی به سر و روی آن بکشید.Cool Retro Term دقیقا برای همین امر ایجاد شده است . این برنامه میتواند شما را به زمان گذشته ببرد، زمانی که هنوز صفحه نمایش کاتدیک برای خود برو و بیایی داشتند. احتمالا در بعضی از فیلم های قدیمی نمونه هایی از این نوع صفحه نمایش را دیده اید. CRT به کاربر اجازه تغیرات دلخواه را در ظاهر برنامه می دهد . در بخش تنظیمات ظاهری برنامه کاربر میتواند لیستی از سبک های پیشفرض برنامه را یافته و انتخاب نماید، همچنین قابلیت تنظیم رنگ ،نوع انیمیشن،سایه ها و افزودن افکت در دسترس کاربر قرار داده شده تا هر چه بیشتر بتواند ظاهر برنامه را با سلیقه خود هماهنگ نماید. جهت نصب این امولاتور در اوبونتو 14.10 ابتدا مخزن زیر را اضافه کنید و پس از بروزرسانی مخازن بسته cool-retro-term را نصب کنید .

sudo add-apt-repository ppa:noobslab/apps

sudo apt-get update

sudo apt-get install cool-retro-term

 برای نصب در لینوکس اوبونتو 14.04 و مینت 17 ابتدا بایستی وابستگی ها را نصب و سپس اقدام به بارگیری کد منبع و کامپایل آن کنید .

sudo apt-get install git build-essential qmlscene qt5-qmake qt5-default qtdeclarative5-dev qtdeclarative5-controls-plugin qtdeclarative5-qtquick2-plugin libqt5qml-graphicaleffects qtdeclarative5-dialogs-plugin qtdeclarative5-localstorage-plugin qtdeclarative5-window-plugin

 حال به وسیله git کد منبع برنامه را دانلود میکنیم و مراحل کامپایل و نصب را ادامه میدهیم .

git clone https://github.com/Swordfish90/cool-retro-term.git

cd cool-retro-term

qmake && make

 حال در خط فرمان دستور زیر را جهت اجرای برنامه صادر کنید .

./cool-retro-term

در صورت تمایل به اضافه کردن فایل اجرایی برنامه به منوی Dash اوبونتو و مینت منو در توزیع مینت 17 دستور زیر را اجرا کنید .

sudo cp cool-retro-term.desktop /usr/share/applications

 پس از کپی کردن cool-retro-term.desktop توسط یک ویرایشگر متن مثل نانو مسیر جاری فایل اجرایی را به محلی کهCRT را از انجا کامپایل و نصب شده تغییر دهید. مسیر پیشفرض Exec=cool-retro-term را به Exec=/path/cool-retro-term تغییر دهید. حال بایستی بتوانید برنامه را از منوی Dash توزیع اوبونتو و Mint menu توزیع مینت یافته و اجرا کنید .برچسب ها :