منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بازی Alien Arena 7.52

نسخه ی 2011(7.52) بازی advanced sci-fi 3D shooter هم اکنون موجود است. نسخه ی آخر شامل 4 مرحله ی جدید، مدل های جدید و جلوه های جدید است.