منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بازی Kapman

\"kapmanKapman یک کلون یا فورک از بازی معروف pac man  هست همچنین این بازی از سری بازی های محیط kde  می باشد . 

 

 

 

برای نصب این بازی داریم : 

 

 

sudo aot-get install kapman 

 

راهنمای کلیدی این بازی به شرح زیر است :

The Game Menu

Game->New (Ctrl+N)

Starts a new game.

Game->Show High Scores (Ctrl+H)

Brings up the high scores dialog.

Game->Change Level

Brings up the level selection dialog. Be careful: changing the current level will make the game consider you as a cheater, so you will not able to register in the high scores table.

Game->Quit (Ctrl+Q)

Quits Kapman.

The Settings Menu

Settings->Play Sounds

Plays the sounds or mutes.

Settings->Show Statusbar

Shows or hides the statusbar.

Settings->Difficulty

Adjusts the game difficulty.

Settings->Difficulty->Easy

Settings->Difficulty->Medium

Settings->Difficulty->Hard

Settings->Configure Shortcuts…

Brings up the shortcut configuration utility.

Settings->Configure Toolbars…

Brings up the toolbar configuration utility.

Settings->Configure Kapman…

Brings up the Kapman configuration utility.

The Help Menu

 Help->Kapman Handbook (F1) 

Invokes the KDE Help system starting at the Kapman help pages. (this document).

Help->What’s This? (Shift+F1) 

Changes the mouse cursor to a combination arrow and question mark. Clicking on items within Kapman will open a help window (if one exists for the particular item) explaining the item’s function.

Help->Report Bug…

Opens the Bug report dialog where you can report a bug or request a “wishlist” feature.

Help->Switch Application Language…

Opens a dialog where you can edit the Primary language and Fallback language for this application.

Help->About Kapman

This will display version and author information.

Help->About KDE

This displays the KDE version and other basic information.

 

 

 

 

نوشته بازی Kapman اولین بار در مرجع اپن سورس ، گنو/لینوکس پدیدار شد.برچسب ها :