منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بازی Smokin’ Guns

اگر شما سبک وسترن قدیمی مثل فیلم های کلینت ایستوود را دوست دارید، Somkin’ Guns بهترین انتخاب برای شما است.