منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

باز کردن new tab هنگام اجرای فایرفاکس

برای اینکه وقتی فایرفاکس باز میشه ما صفحه ی speed dial خود فایرفاکس رو ببینیم، باید در قسمت Prefrences در قسمت آدرس Home page اینو قرار بدیم:

about:newtab