منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بالاخره خدا رو پیدا کردم

احمتالا  نام سایت ولفرم|آلفا را شنیده‌اید
دیشب گفتم این که جواب هر چیزیو می‌دونه بزار ببینیم خدا رو هم می‌دونه کجاست
برای همین پرسیدم
در کمال تعجب مکان دقیق خدا رو مشخص کرد !!برچسب ها :