منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

با گرمای فنجان چای خود، گوشی هوشمندتان را شارژ کنید

با گرمای فنجان چای خود، گوشی هوشمندتان را شارژ کنید

Nikkhah165

کامپیوتر شما، کنسول بازی و حتی یک فنجان چای، همگی در خانه شما گرما تولید می کنند و این گرما، به هدر می رود ولی اگر میز آشپزخانه یا میز تبلت شما، یک سخت افزار ترموالکتریکی داشته باشد که بتواند گرما را به نیروی برق قابل استفاده تبدیل کند، چه اتفاقی می افتد؟