منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بخش دوم کتاب راهنمای جنتو

خوب دریغم آمد برگردان یا ترجمه بخش دوم را هم که اندک زمانی است آماده شده و در انتظار تایید برای انتشار بسر می برد را برای شما قرار ندهم!

در این بخش از کتاب راهنمای جنتو ویژه سیستم های x86 که به چگونگی کارکرد سیستم عامل گنو لینوکس جنتو Gentoo در بعد از نصب آن می پردازد، آشنائی بسیار خوبی با لینوکس جنتو پیدا می نمایید. البته این بخش را در ادامه بخش اول آن قرار دادم تا نیاز به پایین گذاری بخش اول بطور جداگانه نداشته باشید.

اگر دستگاه یا سیستم شما x86 نیست، می توانید باز هم بخوبی از این راهنمای شفاف و زیبا نوشته شده استفاده نمایید و البته بخش دوم آن هم اصلا وابسته به نوع دستگاه نیست.

همانگونه که در آن خواهید خواند، هدف از نگارش این بخش از کتاب راهنمای کار با Gentoo GNU Linux تکرار مطالبی که در man page ها خواهید یافت نیست بلکه به چگونگی کارکرد عملی با آن می پردازد.

اصل راهنما به زبان انگلیسی را در آدرس زیر خواهید یافت:


Gentoo GNU Linux x86 Handbook


و این هم برگردان یا ترجمان آن تا انتهای بخش دوم، به زبان پارسی، تقدیم به شما خواننده گرامی:


کتاب راهنمای سیستم عامل گنو لینوکس جنتو به زبان پارسی


لطفا نظرتان را هدیه ائی نمایید برای من! سپاسگزارم!