منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بدست آوردن اطلاعات وضعیت باتری از خط فرمان

در لینوکس کلاس های مختلفی از سخت افزارها به سیستم متصل هستند که یک دسته از آنها منابع تغذیه (Power Supply) مانند باتری های لپ تاپ ها هستند. در لینوکس روش های متفاوتی برای بدست آوردن وضعیت فعلی باتری وجود دارد. در این مطلب از طریق فایل های درون دایرکتوری sys/class/power_supply/ وضعیت باتری را بدست می آوریم.

می خواهیم وضعیت فعلی باتری لپ تاپ را مشخص کنیم بنابراین ابتدا به درون دایرکتوری sys/class/power_supply/BAT0/ تغییر دایرکتوری دهید. درون دایرکتوری تعدادی فایل وجود دارد که هر یک اطلاعات خاصی رانشان می دهد.

cd /sys/class/power_supply/BAT0

  • فایل capacity  : میزان درصد شارژ باتری در نشان می دهد. به طور مثال ۹۷ درصد باتری شارژ است.

cat /sys/class/power_supply/BAT0/capacity

  • فایل status : مشخص می کند که آیا باتری در حال شارژ است یا خیر. اگر سیم شارژ از لپ تاپ جدا باشد در خروجی دستور زیر عبارت discharging نشان داده می شود. اگر باتری در حال شارژ باشد در خروجی عبارت charging و اگر باتری شارژش تکمیل باشد در خروجی عبارت full نشان داده می شود.

cat /sys/class/power_supply/BAT0/status

linux_battery_status_files

همچنین فایل های دیگری وجود دارند که می توان از آنها اطلاعات بیشتری را بدست آورد. به طور مثال خروجی دستور زیر اطلاعات کاملی از باتری را در غالب یک فایل نشانمی دهد.

cat /sys/class/power_supply/BAT0/uevent

POWER_SUPPLY_CAPACITY و POWER_SUPPLY_STATUS به ترتیب همان خروجی فایل های capacity و status هستند. همچنین از دستور upower به صورت زیر نیز می توان برای بدست آوردن اطلاعات باتری استفاده کرد.

upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0

پیدا کردن اطلاعات سخت افزاری بر روی سیستم عامل لینوکسبرچسب ها : , , , , , , ,