منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بدون اینکه هدفون خود را در گوش قرار دهید، به موسیقی گوش دهید!

بدون اینکه هدفون خود را در گوش قرار دهید، به موسیقی گوش دهید!

Behzadi 37 1

در کنفرانس SXSW، شرکت سونی اولین نمونه از هدفون های گردنی خود را به نمایش گذاشت. این هدفون ها که تحت عنوان پروژۀ N نامگذاری شده اند، مانند یک گردنبند دور گردن قرار می گیرند. در این صورت، بدون اینکه پدهای هدفون در گوش قرار گیرند، می توان به موسیقی دلخواه خود گوش فرا داد.